ტექნიკური დახმარება

t (2)
t (1)

● მანქანის გეგმა, (CAD ან ) გადაწყვეტის განხილვისას.
● აღჭურვილობის დეტალური გადაწყვეტილებები.
● მანქანის განლაგების ნახაზი, დეპოზიტის მიღების შემდეგ და ერთი თვის განმავლობაში.
● განლაგების ნახაზი წარმოდგენილი იქნება ხელშეკრულების მოქმედებიდან ერთი თვის განმავლობაში.
● ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო, ტექნიკური და საპოხი ინსტრუქციები.
● ინსტალაციის ინსტრუქცია.
● ელექტრო სქემები.
● რეკომენდებული სათადარიგო ნაწილების სია.
● PLC პროგრამირება.
● სტანდარტული კომპონენტების დოკუმენტაცია.